【sanrongbac】Tỉnh Cao Bằng có thêm 2 di tích quốc gia được công nhận

thời gian:2023-11-30 12:02:04nguồn:xổ số minh ngọc ngày 10 tháng 11tác giả:tập trung
Di tích lịch sử địa điểm Đài Tiếng nói Việt Nam (1966-1978) tại hang Ngườm Chiêng và Danh lam thắng cảnh Mắt thần núi ở huyện Trùng Khánh,ỉnhCaoBằngcóthêmditíchquốcgiađượccôngnhậsanrongbac tỉnh Cao Bằng, được công nhận là Di tích Quốc gia.
thông tin liên quan
Nội dung được đề xuất